Nyskaping = risiko

Av ti nystartede bedrifter vil kanskje én bli suksess — og det vilskje at andre går konkurs. Hans Olav Hide har opplevd begge deler.