Blodig konkurranse

Prima Gruppen fortsetter å ta markedsandeler i den harde slakterikonkurransen i Rogaland, mest på bekostning av samvirkekjempen Nortura.