• I en pressemelding skriver Region stavanger at Elisabeth Saupstad er meget motivert for oppgavene hun står ovenfor og har et langsiktig perspektiv for å utvikle organisasjonen. Knut S. Vindfallet

Saupstad ny reiselivsdirektør

Elisabeth Saupstad er ny reiselivsdirektør i Region Stavanger.