• Tina Bru (H) er veldig fornøyd med at det skal innføres anonym retting ved alle videregående skoler i Rogaland. Jarle Aasland

Anonym retting ved alle fylkets skoler

Fra høsten skal alle videregående skoler i Rogaland innføre anonym retting. Men bare for 30 prosent av prøvene eller oppgavene som elevene leverer inn.