JP Morgans investeringssjef går av

Investeringssjefen i JP Morgan Chase, Ina Drew, slutter som følge av at banken har tapt 2 milliarder dollar på dårlige investeringer.