• For enkelte familier blir tolv uker med fedrekvote en stor utfordring. Merk at personene på bildet ikke har noe med saken å gjøre. Illustrasjonsfoto: Anette Karlsen

Bedrifter betaler seg ut av pappapermen med bonus

Betaler opptil 50.000 kroner i måneden mot at far sier fra seg hele eller deler av pappapermen.