• Norsk Industri har satt i gang flere tiltak for å engasjere unge lovende ingeniørspirer til å velge ingeniørutdanning. Et eksempel på slikt tiltak er Problemløser-patruljen. Her ser vi elever ved Holmestrand VGS i samarbeid med Hydro for å løse miljøutfordringer i nærmiljøet Norsk Industri

Lover to jobber til hver nyutdannet ingeniør

Før 15. april skal mange Rogalands-elever velge utdanning ved universitetet. Bransjeforeningen Norsk Industri lover minst to jobber til hver Rogalands-elev som velger ingeniørutdanning.