• Jonas Haarr Friestad

Benekter flytting til Oslo

Johannes Lunde benekter at han har solgt hotellet eller næringsbygget på Forus. Det er heller ikke korrekt at noen er oppsagt, sier han.