Tine ut av laks

Tine selger majoritetsposten i lakseforedlingsselskapet Salmon Brands med merkevaren Salma til Bremnes Seashore AS.