• Boligbehovet på Nord-Jæren kommer til å gi mer enn nok arbeid til tømrerlærlingen Kristoffer A. Bryne (i forgrunnen) i årene som kommer. Her er Bryne i arbeid ved ett av flere nye leilighetskomplekser i Jåsund-området i Sola, sammen med tømrer Ole Jakob Pettersen. Tommy Ellingsen

Vi bygger altfor få boliger

Behovet for nye boliger i Rogaland er større enn noen gang. Men i år blir det bygget rundt 700 færre enn i fjor, dermed tyder alt på at boligprisene vil fortsette å stige.