• Colourbox

Jobber bedre når sjefen er borte

Det viser en ny, norsk masteravhandling.