Satser milliarder på brenselceller

Teknologiske sjumilssteg gjør brenselceller stadig mer aktuelle somenergibærere. Dette kan bli starten på en ny norsk eksportindustri.