Stoltenberg inviterer til samarbeid

Et inntektspolitisk samarbeid etter solidaritetsmodellen. Gjernesnarest mulig. Det er hva Jens Stoltenberg slår til lyd for.