Kværner i pluss

Kværner-konsernet fikk et driftsresultat på 100 millioner kroner i andre kvartal mens det tilsvarende resultatet i første kvartal var på 160 millioner kroner.