Små, men gode oljefunn i fjor

Fjoråret bød på 12 nye små olje— og gassfunn på sokkelen. De fleste er drivverdige selv med en oljepris på ti dollar.