Norsk sokkel spesielt overvåket

Politiet og Forsvaret har lenge trent på å reagere på trusler og anslag mot norske olje— og gassanlegg, også ute i sjøen.