Nye plattformer på Valhall

Verkstedsindustrien kan glede seg til flere mulige nye plattformerpå BPs Valhall-felt. I første omgang en liten brønnhodeplattform,etter hvert kanskje et helt nytt feltsenter.