Kredittilsynet følger Røkke-dramaet fra sidelinjen

Kredittilsynet følger med på Kjell Inge Røkkes betalingsproblemer. Men det er bare dersom bankene får problemer at Kredittilsynet vil gripe inn.