Røkkes kreditorer i skjebnefellesskap

Spilleren Kjell Inge Røkke er blitt en brikke. Men finansmannens milliardgjeld binder bankene og Orkla sammen i kreditorenes skjebnefellesskap.