Lærerne tror det skader skolen

— Lærerne må få konsentrere seg om å gi elevene en mest mulig riktig bedømmelse uten å måtte tenke på skolens omdømme, mener Lillian Hjelset, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Stavanger.