Byråkrati stanser fiskekaker

Torger Torgersen er fristet til å sette kroken på døra. Stivbeint regelverk hindrer eksport til EU. Nå setter han sin lit til fiskeriministeren.