Trolig ingen renteforandring fra Norges Bank

De fleste tips går på at det ikke blir noen forandring i rentene fra Norges Bank når hovedstyret i banken kommer sammen onsdag.