Oilcamp går fra e-handel til datastøttet samhandling

Telenors satsing på e-handel i oljebransjen endrer fokus fra handel til samhandling.