80 må gå i Acta Finans

Acta Finans skal kutte kostnader så det svir. 80 millioner kroner skal knipes inn på driften, slik at selskapet tjener penger igjen neste år.