Oljepengene renner ut av statskassa

Nysalderingen av statsbudsjettet for 2003 viser at det strukturelleoljekorrigerte underskuddet blir på 44,4 milliarder kroner, skriverFinansavisen.