Dragkamp om oljeboring i nord

Innen nyttår avgjør regjeringen om og når oljeselskapene skalslippe til i Nord-Norge. Ifølge NRK er regjeringen i ferd med åenes om at Lofoten skal vernes mot oljeleting.