Sparebankene med 2,6 milliarder kroner i overskudd

Sparebankene satt igjen med et overskudd etter skatt på 2,6 milliarder kroner etter første halvår i år.