- Norske arbeidstakere tar fortrolig informasjon

Ledelsen i ett av to selskaper med mellom 150-200 ansatte mener det er utbredt at medarbeidere tar med seg fortrolig informasjon når de slutter.