- Unge må tenke på pensjonen

— Dagens unge bør passe på at det blir innbetalt nok til å dekke fremtidig pensjon. Ellers kan de få seg en ubehagelig overraskelse når tiden er inne, sier nyvalgt forbundsleder i Norsk Pensjonistforbund, Kjell Samuelsen.