Ikkje fleirtal for B-universitet

Stortingsfleirtalet seier nei til ein universitetslov som ville gitt det nye universitetet i Stavanger B-stempel.