Fritt fram for mer overtid

Stortingsflertallet vil ha oppmyking av overtidsreglene. Heretterskal du kunne jobbe mer enn 48 timers uke og inntil 400 timerovertid årlig, hvis sjefen vil.