OPEC-komité foreslår kutt i oljeproduksjonen

En arbeidsgruppe i OPEC har foreslått at organisasjonen skal kutte oljeproduksjonen med minst 1,5 millioner fat per dag.