- Vi føler oss mer verdsatt

Allmennlærerstudenter ved HiS mener at lærerne fortsatt har noe å gå på når det gjelder lønn.