150 kroner i uken til mat

Knip på matbudsjettet og hold ølforbruket på et minimum. Da har duråd til fet sykkel, snøbrett og en måneds juleferie i Asia.