- Norge er i ferd med å få en Kuwait-økonomi

-Norge er i ferd med å få en Kuwait-økonomi. Dette er årsaken til at norsk fiskerinæring og flere andre eksportnæringer er i ferd med å bli ulønnsomme. Det sier lederen av Troms Fiskeoppdretterlag, Edmund Broback. Med Kuwait-økonomi mener han en økonomi helt styrt av olje.