62 år og eldstemann

62 år gamle Kjell Sedberg har arbeidet 44 år på stålverket, Scana Steel Stavanger, som det nå heter. Han begynte som 16-åring som hjelpearbeider i valseverket. Nå er han eldstemann i bedriften og arbeider som planlegger. De fleste jevnaldrende har benyttet seg av avtalefestet pensjon (AFP) eller tatt imot sluttpakke.