Små påplusninger i revidert nasjonalbudsjett

Nidarosdomen skal pusses opp for 1,5 millioner kroner. Det er én av påplussingene flertallet i finanskomiteen foretar i innstillingen til revidert nasjonalbudsjett.