Sesongavhengige diesel- og bensinpriser

I fjor høst lå dieselprisen i en kort periode over bensinprisen. Idag er diesel opptil to kroner dyrere enn bensin per liter. Hva erdet som skjer?