Til utlandet for å lære om skole

Ledelsen ved Nylund skole reiser neste år til Australia og New Zealand for å lære om leseopplæring og skoleutvikling.