Gass til NordJæren om et år

Naturgassen kan bli gjort tilgjengelig på Nord Jæren lenge før gassen er bragt i land gjennom rørledning.