Akutt pengemangel i Kværner

Kværner er i akutt pengemangel og håper bankene stiller opp. Dettelikviditetsbehovet er nå nært forestående. Selskapet er i løpendeforhandlinger med bankene om opptak av lån til dekning avlikviditetsbehovet og forventer å kunne meddele utfallet av disseforhandlingene om kort tid.