- 3 millioner er for lite

Den fremste tillitsvalgte i politidistriktet vil gjøre hva han kan for å sikre vikarene fortsatt arbeid.