- Få politikerne ut

— Det er ikke noen fornuftig grunn til at lokale topp-politikere skal bekle styrene i selskaper som ligger utenfor direkte folkevalgt kontroll. Det mener eks-politikeren og finansrådgiveren Njål Kolbeinstveit i Stavanger.