Erfaringer gode lokalt

Sola var først, Stavanger kom etter. Begge mener de er på rett spor når de gir flyktninger lønn for innsats i stedet for sosialhjelp for ingenting.