Skjell-mottaket på Forsand får ny eier

Det konkursrammede blåskjellpakkeriet på Forsand vil etter alt å dømme bli overtatt av Coastshell AS, selskapet som er et resultat av sammenslåingen av Lysefjorden Skjell og bergensfirmaet Vestlandsskjell.