CO2-kvoter ikke nok for ny vindpark

Med mer vind i seilene kan Lista få en litt større vindpark enn Høg-Jæren.