• erik Holsvik

Cyviz dobler år for år

Cyviz AS tar et tigersprang og åpner det første demosenteret for sin visualiseringsteknologi i nye lokaler på Forus. De to neste kommer i Houston og et sted øst på kloden i løpet av første halvår 2008.