Sanner vil ikke nekte bankene å betale ut utbytte

Finanstilsynet vil forby banker og forsikringsselskaper å betale ut utbytte for 2019 inntil videre. Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier nei til forslaget.

Finansminister Jan Tore Sanner sier nei til Finanstilsynets ønske om å forby bankene å utbetale utbytte.
 • NTB
Publisert: Publisert:
Finanstilsynet er et offentlig kontrollorgan under Finansdepartementet.
iconDenne artikkelen er 615 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

– En forskriftsendring som forbyr utbytte, er en svært streng inngripen overfor både banker og forsikringsselskaper og vil ramme alle likt. Det vil også gå ut over små sparebanker, og det vil medføre at gaver til lag og foreninger ikke kunne gis nå, sier Sanner i en pressemelding fra Finansdepartementet.

– Etter en helhetsvurdering har jeg derfor konkludert med at et forbud gjennom forskrift ikke er riktig virkemiddel på dette tidspunktet, sier Sanner.

Avslaget kommer etter at Finanstilsynet onsdag i et brev til Finansdepartementet foreslo en forskrift der man forbyr banker og forsikringsselskaper å betale ut utbytte for 2019 inntil videre på grunn av koronasituasjonen og den finansielle uroen.

Finanstilsynet viser til finansuroen, de forverrede økonomiske utsiktene og at norsk økonomi i tillegg påvirkes av det kraftige fallet i oljeprisen.

– Det er stor usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi og i finansmarkedene i ukene framover. Sjokket som nå har rammet økonomien og markedene, er av en annen karakter enn sjokk som tidligere har utløst finanskriser, heter det i en pressemelding.

– Kan bli påført betydelige tap

– Situasjonen er ekstraordinær. Bankene kan bli påført betydelige tap, og lavere rente og fall i verdien av eiendeler vil gjøre det mer krevende for livsforsikringsforetakene å møte framtidige forpliktelser. Skadeforsikringsforetakene kan også bli påvirket som følge av økte erstatningsutbetalinger, står det videre.

Etter Finanstilsynets vurdering er det viktig at norske banker og forsikringsforetak ikke gjør noe som svekker soliditeten. Derfor bes foretakene inntil videre om å ikke betale ut utbytte eller foreta andre utdelinger av overskudd.

Ber bankene holde tilbake overskudd

Selv om han sier nei nå, avviser ikke Sanner at det kan være aktuelt med en forskrift på et senere tidspunkt.

– Dersom det skulle bli nødvendig ut fra hensynet til å fremme finansiell stabilitet, vil departementet vurdere behovet for å fastsette en forskrift om begrensning i norske finansforetaks adgang til å dele ut overskuddsmidler, heter det fra departementet.

Sanner sier også at han forventer at finansforetak venter med utdeling av utbytte til den store usikkerheten om den økonomiske utviklingen er redusert.

– Jeg legger til grunn at finansforetakene har tatt inn over seg alvoret i den økonomiske situasjonen og forventer at foretakene utsetter beslutninger om utbytter til aksjonærer. Vi er i en ekstraordinær situasjon og det er viktig at også banker og forsikringsforetak er føre var og ikke gjennomfører disposisjoner som svekker selskapenes soliditet, sier Sanner.

Rødt og SV positive

Både Rødt og SV var positive til forslaget fra Finanstilsynet da det ble kjent onsdag morgen.

– Dette skulle bare mangle, men det er veldig bra at Finanstilsynet griper inn når verken regjeringa, stortingsflertallet eller bankene klarer å sette ned foten, sa Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Nå forventer jeg at bankene tar samfunnsansvar. Når så mange nordmenn ofrer og bidrar for fellesskapet, er det utrolig viktig at de ser at også bankene bidrar med det de kan. Jeg forventer at regjeringen straks gjennomfører det som tilsynet foreslår, skrev SV-leder Audun Lysbakken i en kommentar til NTB.

Ifølge E24 mener Finans Norge, som er hovedorganisasjon for finansnæringen, at det ikke er behov for en slik forskrift.

– Vi er i en helt spesiell markedssituasjon med koronakrise og valutakursuro, som skaper en svært krevende økonomisk situasjon for landet. I den situasjonen er bankene en del av løsningen, sier Finans Norge-direktør Tom Staavi til næringslivsavisa.

Publisert:

Korona-viruset

 1. Regjeringen vil skjære gjennom ved koronakrangel på Nord-Jæren

 2. Slik skal kommunene klare å vaksinere alle over 65 før jul

 3. En alvorlig, ny utvikling

 4. TV 2: Tre mis­tenkte omi­kron-til­feller i Ullen­saker kommune

 5. – Synes at folk skal plan­legge for å se familien i jula

 6. Disse korona­reglene gjelder nå

 1. Korona-viruset
 2. Økonomi
 3. Finanstilsynet
 4. Koronaviruset