• Torsdag arbeidet folk fra Akkar på Hundvåg med å demontere flytebrygger utenfor Johannes Lundes eiendom på Roaldsøy. Det er SG Finans som eier bryggene. Arbeidet ble gjort for å gjøre eiendommen klar for overdragelse til en ny eier. Kent Skibstad

Johs Lunde nekter å flytte

I løpet av fredagen skulle Johannes Lunde (43) ha flyttet ut av boligen sin på Roaldsøy. Det gjør han ikke.