Busskontrakter delt ut uten anbud i Aust-Agder

Overvåkingsorganet ESA åpner sak mot Aust-Agder fylkeskommune fordi kontrakter om busstransport til en verdi av en milliard kroner ble forlenget uten anbud.